Groene daken dragen bij aan een gezonde en veilige leefomgeving

Moderne steden kampen steeds vaker met problemen zoals wateroverlast na hevige buien en hittestress na langdurige zonneschijn. De Groene dakenkaart laat zien welke gebouwen voorzien kunnen worden van een groen dak. Groene daken houden het regenwater langer vast en zorgen voor verkoeling in de zomer.

Wat is de Groene dakenkaart?

In de Groene dakenkaart wordt in kaart gebracht welke gebouwen geschikt zijn voor het aanbrengen van een groen dak.

Door het slim analyseren van databestanden (zoals de hellingshoek en oppervlakte van daken) is inzichtelijk gemaakt welke positieve effecten een groen dak oplevert voor het gebouw en de leefomgeving. Ook wordt gebruik gemaakt van informatie over het rioleringsstelsel en eventuele wateroverlastgebieden. Met name in stedelijke gebieden bieden groene daken op veel plekken een adequaat hulpmiddel bij het vasthouden van regenwater, waardoor wateroverlast wordt verminderd.

De Groene dakenkaart is nuttig voor gebouweigenaren, die snel inzicht krijgen in de mogelijkheden, kosten en positieve effecten van een groen dak. Maar ook voor overheidsorganisaties en bedrijven biedt de Groene dakenkaart een nuttig instrument. De kaart maakt snel duidelijk in welke wijken of buurten kansen aanwezig zijn voor verduurzaming door groene daken.

De Groene daken maakt onderdeel uit van de Duurzaamheidskaart en wordt al in diverse gemeenten toegepast. Bekijk hier het voorbeeld van gemeente Almelo. De Groene dakenkaart is ook leverbaar als GIS-bestand, voor eigen analyse- of presentatiedoeleinden. Heeft u ook interesse in een Groene dakenkaart voor uw gemeente of provincie, neem dan contact op.

Contact