Asbestdaken: onzichtbaar risico voor de gezondheid

Oude, verweerde asbestdaken laten onzichtbare asbestdeeltjes los die bij inademing kanker kunnen veroorzaken. De asbestdakenkaart laat zien welke gebouwen mogelijk asbest bevatten.

Wat is de Asbestdakenkaart?

De Asbestdakenkaart is een verwachtingenkaart die een eerste indicatie geeft of een dak asbest bevat of niet. Door het slim combineren en analyseren van geografische data vanuit luchtfoto’s, gebouwbestanden en hoogtemodellen, hebben wij in kaart gebracht welke gebouwen mogelijk asbest bevatten.

In het verleden zijn asbesthoudende materialen veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen. Later werd algemeen bekend dat asbest grote risico’s voor de gezondheid met zich mee kan brengen. 

Om gebouweigenaren bewust te maken van de risico’s van asbest en de stappen om asbestdaken te verwijderen, hebben wij de Asbestdakenkaart ontwikkeld.
Wij maken gebruik van de expertise en databestanden van bedrijven zoals Readaar en Royal Haskoning DHV, die ruimschoots ervaring hebben met het herkennen van asbestdaken vanuit luchtfoto’s en spectrale luchtopnames.

Contact